INTRO AREA, INTRODUCE YOURSELF HERE. YOU CAN CHANGE TEXT, BACKGROUND COLOR AND BACKGROUND IMAGE CLICK TO EDIT THIS TEXT.

ปี 2556

มกราคม 20, 2014

เหตุการณ์ชีวิตในปี 2556 และงานต่างๆ ที่ได้ทำ

หนังสือ Filmvirus เล่ม 1

มกราคม 19, 2014

ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราสามารถสัมผัสกับหนังเหล่านี้ได้ เราควรจะมีความสัมพันธ์กับหนังในแแนวทางอื่นที่ต่างไปจากการดูหนังเพื่อพักผ่อนโดยจุดประสงค์หลักคือความบันเทิงแบบหนังฮอลลีวูด อันเป็นความสัมพันธ์แบบที่หนังอยากจะเอาใจเรา กระตุ้นและเร้าอารมณ์ของเราไปตลอด ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียหายอะไรนะครับ แต่ความสัมพันธ์แบบอื่นๆ ความเป็นไปได้แบบอื่นๆ ที่คนจะมีกับหนังได้ก็คงมี

คุยกับสุภิญญา กลางณรงค์ (อีก 2 ปีต่อมา) จอดำ Thailand’s Got Talent และชีวิตที่กสทช.

กรกฎาคม 28, 2012

คุยกับคุณสุภิญญา กลางณรงค์ ในบทบาทกรรมการกสทช. ทั้งเรื่องราวจอดำ Thailand’s Got Talent และอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจจากสาธารณะ

วันที่สหายพายุกลับบ้าน

กุมภาพันธ์ 28, 2012

การปะทะกันระหว่างความสัมพันธ์แบบ สหาย กับความสัมพันธ์แบบ บ้าน ในละคร น่าจะเป็นความความเข้มข้นที่ละครจับใจคนดูทั่วไปส่วนใหญ่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้คนดูมารับฟังชุดคำอธิบายทางอุดมการณ์ที่อาจชวนหงุดหงิดใจ

ปีที่แล้ว 2554

มกราคม 4, 2012

ไม่ได้อัพบล็อกมานาน ทบทวนงานที่ทำในปีที่แล้ว 2554 ครับ